Cải thiện tốc độ x200 lần

Ở phiên bản 2.6.1 này, chúng tôi đã:

  • Áp dụng công nghệ mới đẩy tốc độ xử lý các tin đăng lên rất nhanh, gấp 200 lần
  • Sửa lỗi đăng nhập tài khoản qua Google SSO (hết quay vòng vòng)
  • Thêm ngôn ngữ tiếng Anh
  • Cập nhật hình ảnh và mô tả chi tiết trong nhiệm vụ ngày
Scroll to Top