Đối tác chính thức của Facebook

Uptin chính thức có mặt trong FACEBOOK GROUP STORE, được cấp API và SSO (đăng nhập 1 chạm)

ứng dụng Uptin nằm trong app store của facebook group

Truy cập nhanh vào store qua link : https://www.facebook.com/groups/[UID của nhóm]/apps/store

Scroll to Top