Để bắt đầu đăng hàng loạt tin lên tất cả các nhóm, bạn cần: 1. Đã tham gia nhóm và 2. Nhóm đã liên kết với Uptin. Nếu là nhóm của bạn hoặc bạn có quyền Admin, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh trong phần Settings của nhóm. Nếu bạn không có quyền Admin, bạn cần liên hệ với Admin của nhóm và gửi họ hướng dẫn sau:

Liên kết Uptin vào nhóm trong 3 bước:

Từ bảng menu bên trái kéo xuống dưới sẽ thấy Cài đặt nhóm (1) -> chọn Ứng dụng (2)

Navigate đến cài đặt của nhóm, chọn Ứng dụng trong facebook

Gõ vào ô tìm kiếm từ Uptin (3)

Tìm kiếm app Uptin.vn trong ứng dụng của nhóm trên Facebook

Chọn Thêm ứng dụng Uptin.vn

Cấp quyền cho Uptin

Nếu không phải nhóm của bạn?

Danh sách trang, nhóm của bạn và các nhóm đã liên kết với Uptin

Các nhóm bạn tham gia mà không có quyền admin thì sẽ không thấy tag [Admin] phía dưới. Khi chọn nút [+] , bạn sẽ thấy hiện ra 1 bảng thông báo như sau:

Nhóm facebook chưa có liên kết với Uptin

Chọn “Copy link nhóm” và paste ra 1 cửa sổ trình duyệt mới, bạn sẽ thấy ngay các thành viên trong team Admin quản trị

Liên hệ Admin nhóm để cài đặt liên kết Uptin vào nhóm

Hãy gửi tin nhắn đến các Admin để họ thêm app Uptin vào nhóm nhé.

Bạn có thể xem thêm bài viết “Lợi ích khi liên kết với Uptin” để từng bước tạo nên cộng đồng đăng tin tiết kiệm thời gian và công sức.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *