Thay đổi lượt đăng tin miễn phí

Chúng tôi đã tiến hành thay đổi số lượng tin đăng miễn phí hàng ngày từ 24 xuống 12 để giải tải cho máy chủ và tăng tốc độ xử lý tin.

Nếu có nhu cầu đăng tin nhiều hơn, bạn có thể cân nhắc nạp tiền mua lượt trong phần Cài đặt -> Thanh toán

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top