Tổng hợp ? update cuối tháng 10/2022

Chào bạn, tính đến 31/10/2022 chúng tôi đã cập nhật những tính năng sau:

  1. Lịch: fix lỗi mở tin khi xóa tin.
  2. Lịch: cập nhật màu sắc cho phần tin, cụ thể: Tin thất bại -> màu ĐỎ. Tin thành công -> màu XANH. Tin đang chờ lên lịch -> màu VÀNG
  3. Đăng nhập: fix lỗi thông báo “Hết phiên đăng nhập” bị lặp lại
  4. Tổng quan: chart nhỏ bên trong 3 widget Tin/Lượt xem/Hiển thị
  5. Tin: Thêm nút “Chi tiết” của từng tin. Khi bạn chọn sẽ thể hiện tin này đã đăng lên những trang nào, tình trạng, lượt view, lượt tiếp cận, lượt tương tác…
Scroll to Top