Update và tối ưu nhiều thứ hay ho ? tuần 2 tháng 11/2022

Chúng tôi đã tiến hành update những thứ sau:

  1. Nút xem Demo và giao diện trên landing page
  2. Cập nhật tin tức từ blog vào trang tổng quan bên trong phần mềm
  3. Mở bộ đếm tổng tin, tổng lượt xem, lượt hiển thị trên trang tổng quan
  4. Tối ưu tốc độ khi người dùng check giá thị trường

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top