Fix lỗi không thể đăng nhập Uptin bằng Google

Nếu một ngày đẹp trời bạn không thể đăng nhập vào Uptin bằng Google, vui lòng xóa cache đi là vào được nhé.

Hướng dẫn xóa Cache

Bước 1: Tại trang đăng nhập app.uptin.vn/auth/login, bạn click chọn biểu tượng cái khóa ở phía trước URL.

Chọn dòng Site settings hoặc dòng thứ 3

Bước 2: Ở giao diện Site setting, bạn chọn Clear Cache hoặc nút tương ứng ở vị trí này nếu bạn dùng ngôn ngữ trình duyệt khác

Tiếp theo, nhấn chọn Clear.

Tiến hành đăng nhập lại bằng Google. Chúc bạn thành công.

Trân trọng cảm ơn,

Ress team.

Scroll to Top