Chuyển “Tên đăng nhập” thành Email

Vì lý do bảo mật, chúng tôi đã tiến hành đổi phần tên đăng nhập (username) thành Email

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chuyển từ các mail dạng @yahoo, @aol,… thành mail Google (@gmail) để đăng nhập dễ dàng.

Nếu có nhu cầu vui lòng nhắn tin vào Zalo số 0933779557 kèm luôn nội dung để được hỗ trợ chuyển đổi nhé.

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top