Tạm ngưng lấy thông tin lượt xem, lượt hiển thị, lượt tương tác

Chúng tôi sẽ tạm ngưng việc lấy thông tin lượt xem (view), lượt hiển thị (impression), lượt tương tác (interaction) của từng tin đã đăng lên các trang bất động sản để tập trung hoàn thiện các tính năng khác và giảm tải cho máy chủ từ ngày 10/10/2022.

Việc thể hiện các thông tin này sẽ nằm ở phần Tin -> click chọn tin cần xem thông tin (hiện đang trống)

Chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng thời gian mở lại tính năng này vào bài viết tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top