Sửa lỗi sắp xếp thứ tự tin theo ngày tạo

Chúng tôi đã tiến hành fix lỗi sắp xếp thứ tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên khi người dùng click chọn cột.

Sau khi soạn tin thành công, tin vừa tạo sẽ ở vị trí đầu tiên của danh sách.

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top