Cập nhật tiện ích xem trước nội dung khi lên lịch

Tiện ích mới giúp người dùng có thể xem trước hình ảnh, nội dung dạng slide tránh nhầm lẫn khi chọn tin lên lịch.

Cụ thể khi bạn chọn tin từ dropdown menu, phần nội dung “xem trước” sẽ được tải ngay lập tức bao gồm:

  • Hình ảnh dạng slide
  • Tiêu đề
  • Nội dung rút gọn
  • Ngày soạn tin này

Trân trọng cảm ơn,

Ress team

Scroll to Top